TJ SPARTAK Přerov, spolek je dobrovolným sdružením fyzických, případně i právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.
TJ patří mezi největší sportovní organizace v okrese Přerov. Je vlastníkem několika tělovýchovných zařízení a to kuželny, loděnice, sportovního a nohejbalového areálu.