www.tjspartakprerov.cz    TJ Spartak Přerov, spolek
TJ Spartak Přerov
Vítejte na TJ Spartak Přerov
Nacházíte se na: www.tjspartakprerov.cz / Tělovýchovná zařízení / Atletický areál
Adresa TJ Spartak
TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
Bezručova 770/4
750 02 Přerov

00534935
DIČ CZ00534935
Bankovní spojení:
Komerční banka a. s.
č.ú.20839831/0100

Telefon:
+420 581 735 016
E-mail:
spartak.prerov@volny.cz
www.tjspartakprerov.cz
Napište na TJ Spartak
Vítejte
Atletický areál

Sokolská 28                                              
Přerov                                                      

správce:
Petr STEJSKAL
tel. 777 072 689
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCENÍK ZA VYUŽÍVÁNÍ ATLETICKÉHO AREÁLU

Atletická dráha - jednotlivci
Jednotlivý vstup                             20 Kč
Permanentní vstupenka měsíc        300 Kč
Permanentní vstupenka 6 měsíců   800 Kč
Permanentní vstupenka rok         1 000 Kč

Atletický areál – 5 - 10 osob
Běžecká dráha /včetně zapůjčení bloků, překážek/    200 Kč/hodina
Dálkařský sektor                                                   150 Kč/hodina
Oštěpařský sektor /včetně oštěpů/                          200 Kč/hodina
Výškařský sektor /stojany, laťka/                            400 Kč/hodina

Atletický areál - nad 10 osob
Běžecká dráha /včetně zapůjčení bloků, překážek/     300 Kč/hodina
Dálkařský sektor                                                    200 Kč/hodina
Oštěpařský sektor /včetně oštěpů/                           300 Kč/hodina
Výškařský sektor /stojany, laťka/                             400 Kč/hodina

Atletický areál - závody
Pronájem pro školy (dráha, dálka)                                  300 Kč/hodina
Pronájem pro školy (dráha, dálka, výška, míček, koule)    450 Kč/hodina
Pronájem pro pořádání školních závodů                        1 000 Kč/půlden
Pronájem dráha, včetně všech sektorů a vybavení          2 000 Kč/půlden

V případě dlouhodobějších pronájmů je možno sjednat ceny dohodou.

Školy a Záchranný hasičský sbor (pouze tréninky,ne závody) mají na kalendářní rok smluvní cenu  6 500 Kč.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉHO AREÁLU

Vstup do areálu mají
- Členové TJ SPARTAK PŘEROV, osoby mladší 18 let se účastní tréninku pouze pod
dohledem trenéra
- Atletický oddíl SK Přerov, školy a organizace na základě řádně uzavřené smlouvy                
a jednotlivci a skupiny se zaplaceným vstupem

Atletická dráha – včetně sektorů s umělým povrchem
- Vstup na dráhu a do sektorů pouze ve sportovní obuvi
(zákaz vstupu v kopačkách a v obuvi  s barvící podrážkou, např. černou)
- Při použití treter je nutno použít hřeby o maximální délce 6 mm
- K rozklusání a vyklusání využívejte vždy 5. a  6. dráhy
- V první dráze se neběhá, je nejvíc namáhána a proto se používá pouze při závodech
- Měřené úseky běhejte ve 2.-5. dráze
- K tréninku využívejte rovnoměrně i protilehlou rovinku
- Po ukončení tréninku nebo hodiny TV uveďte dráhu a sektory do původního stavu
(zakrýt doskočiště, zamést písek,

uklidit překážky, uklidit odpadky, vrátit zapůjčené nářadí)
- Při hodech na travnaté ploše je třeba zašlapávat stopy po disku a oštěpu
- Zákaz značení křídou na dráze a v sektorech s umělou plochou
- Zákaz provozování veškerých míčových her na dráze i v sektorech
- Zákaz jízdy na kole a kolečkových bruslích
- Zákaz konzumace jídel a nápojů (coca-cola, kofola apod.), zákaz vstupu se žvýkačkou
- Zákaz vstupu se zvířaty
- Přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických prostředků
- Vjezd na povrch hřiště pouze s technikou k tomu určenou (drobná mechanizace do 1,5
tuny na dvě nápravy)

Tribuna
- Vstup na tribunu mimo konání závodů je povolen jen v přítomnosti trenérů nebo učitelů
- Po odchodu z tribuny po sobě zanechávejte pořádek, ukliďte odpadky

Povinnosti uživatelů v celém sportovního areálu
- Zákaz vstupu se zvířaty
- Zákaz kouření (s výjimkou restaurace)
- Zákaz vstupu s kolem, na kolečkových bruslích a s kočárkem
- Udržovat pořádek v celém areálu
- Oznámit správci sportovního areálu případné závady zjištěné nebo způsobené v areálu
- Řádně hradit nájem za užívání sportovního areálu 

 
    Oddíly TJ Spartak Přerov, spolek
Celoroční provoz sportovišť a činnost oddílů a odborů TJ SPARTAK PŘEROV, spolek jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova

Olomoucký kraj finančně přispívá na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba tělovýchovných zařízení TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost oddílů, odborů a činnost dětí a mládeže TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Olomoucký kraj finančně přispívá na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 6-23 let, trenéry a realizační tým a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
 Sportuj s námi - Česka unie sportu
    Utility stránek
Vytisknout stránku
Přidat stránku k oblíbeným